இசை

இவை கர்நாடக இசை பற்றி என் எண்ணங்கள், கச்சேரி விமர்சனங்கள், கட்டுரைகள். இவற்றில் சில  வெப்புலகம், தமிழ்பேப்பர், சொல்வனம் போன்ற தமிழ் இணைய இதழ்களிலும், ‘தினமலர்’ ‘தி ஹிண்டு’ நாளிதழ்களிலும் வெளிவந்துள்ளன.

இக்கட்டுரைகள் பற்றிய சில வாசகர் கடிதங்கள்.

arunn-draw-2009-1s

தினமலர் நாளிதழுக்கு எழுதிய விமர்சனங்கள்

சொல்வனம் இணைய இதழுக்கு எழுதியவை

தி ஹிந்து கட்டுரைகள் (ஆங்கிலம்)

மற்றவை

*