தொடர்புகொள்ள

தள உள்ளடக்கத்தைப் பற்றிய உங்கள் கருத்துகளை ommachi என்கிற gmail முகவரிக்கு அனுப்பலாம். கீழுள்ள படிவத்திலும் அனுப்பலாம்.

குறிப்பிட்ட கட்டுரை பற்றிய கருத்தெனின், அதன் சுட்டியை அல்லது தலைப்பைக் குறிப்பிடவும்.

சற்று காலதாமதமானாலும் அனைத்து கருத்துகளுக்கும் (நீங்கள் தரும் மின்னஞ்சலுக்கு) பதில் கிடைக்கும். உரியவை பதிவுகளில் பகிரப்படும்.

— அருண்